رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در بلاروس ......... رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در بلاروس ...... رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در بلاروس
صفحه اصلی > کمیسیون - همایش و سمینار 

سیزدهمین کمیسیون همکاری های  مشترک ج.ا.ایران و جمهوری بلاروس  از تاریخ 14 لغایت16 اردیبهشت ماه در شهر مینسک برگزارخواهدشد.مسئولیت سرپرستی هیات مذاکره کننده ایرانی با وزارت صنعت،معدن و تجارت و مسئولیت  سرپرستی هیات مذاکره کننده طرف بلاروسی با وزارت صنایع بلاروس خواهد بود.