رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در بلاروس ......... رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در بلاروس ...... رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در بلاروس
صفحه اصلی > هیاتهای تجاری و بازاریابی 
 

 

 

هیات های تجاری و بازاریابی  

  بازدید  تجار بلاروسی از نمایشگاه  صنایع چوب و ماشین آلات وابسته
برنامه ریزی اتاق بازرگانی بلاروس برای حضور در نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی  تهرانAGROFOOD
برنامه ریزی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ج.ا. ایران برای حضور در نمایشگاه BELAGRO